Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

Arbitrage Algemene Informatie


Arbitrage (het fluiten van wedstrijden) is het op een sportieve en onpartijdige manier leiden van een wedstrijd. Om dit goed te doen, zijn er duidelijke afspraken tussen de scheidsrechters en de teams nodig. De belangrijkste afspraken zijn natuurlijk het navolgen van de spelregels van de KNHB. Om deze informatie voor onze leden toegankelijk te maken staat deze ook op onze site. 

Onze scheidsrechters
014-Jeugd
We delen tweedejaars O14-jeugd in voor het fluiten van miniwedstrijden (3-, 6- of 8-tallen) om hen op deze manier ervaring op te laten doen als scheidsrechter. Voorafgaand aan de eerste fluitbeurt zorgt de club voor een informatieavond met uitgebreide uitleg. Deze avond is verplicht. Deze jonge leden fluiten de miniwedstrijd overigens niet alleen; er is altijd een ouder van het thuisspelende team die de wedstrijd mee begeleidt of fluit.

018- en o16-Jeugd
De jeugdleden van de O18- en O16-lijn delen we in voor elftalwedstrijden op zaterdag. Dit zijn echter nooit wedstrijden van leeftijdsgenoten of oudere leden. Om elftalwedstrijden te kunnen en mogen fluiten dienen zij in bezit te zijn van het scheidsrechtersdiploma (zie: Behalen scheidsrechterskaart).

Senioren
Net als de O18- en O16-jeugd dient ook een seniorenlid in bezit te zijn van een scheidsrechtersdiploma. De seniorenleden delen we in voor het fluiten van elftalwedstrijden. Dames 1 en Heren 1 fluiten per toerbeurt op zaterdag. Overige senioren en veteranen delen we in voor de wedstrijden op zondag.  

‘No-show’ en sanctiebeleid
Een ‘no-show’ wil zeggen dat een ingedeelde scheidsrechter niet komt opdagen en ook niet zelf voor vervanging zorgt. Een (tijdige) afmelding zonder zelf te zorgen voor vervanging geldt ook als no-show. Iedere competitiedag houden we een no-showlijst bij die we aan het einde van de dag mailen naar het wedstrijdsecretariaat. 

• Bij de 1e no-show deelt het wedstrijdsecretariaat dit lid twee keer in als scheidsrechter ter compensatie. Dit gebeurt op de eerstvolgende twee wedstrijddagen waarop het team van dit lid thuis speelt. Deze no-show blijft het hele seizoen staan. De coach van je team wordt hierover ingelicht. 
• Bij de 2e no-show zal het clublid de eerstvolgende eigen thuiswedstrijd worden geschorst als speler. De coach van het team wordt hierover ingelicht.
• Bij de 3e no-show zal er in overleg met het bestuur actie worden ondernomen.

Behalen scheidsrechterskaart
Als voorbereiding op het behalen van de scheidsrechterkaart nodigen we  tweedejaars O14-leden uit voor een verplichte informatieavond. Op deze avond krijgen zij informatie over hun rol als fluiter (regels en afspraken van de club) en worden de spelregels voor de (mini-)wedstrijden doorgenomen. Om praktijkervaring op te doen fluiten zij de wedstrijden van de jongste jeugd.
Voor O18- en O16-jeugd en alle senioren is het behalen van een scheidsrechterskaart verplicht. Dit heeft geen vrijblijvend karakter, mede omdat leden van deze leeftijd pas speelgerechtigd zijn mét scheidsrechterskaart (bron: KNHB). Leden worden automatisch door de club uitgenodigd voor een scheidsrechterscursus en het bijbehorende examen. Na het behalen van het examen deelt het wedstrijdsecretariaat hen in voor het fluiten van elftalwedstrijden. 
Daarnaast zijn ook andere geïnteresseerden (bijvoorbeeld ouders van jeugdleden, al dan niet zelf hockeyend) welkom om de cursus te volgen en een scheidsrechterskaart te halen.

Indeling
Speeltijden van thuiswedstrijden worden minstens twee weken vooraf bekend gemaakt op de site. Daarna maakt het wedstrijdsecretariaat voor iedere week een indeling van de scheidsrechters. Het wedstrijdsecretariaat deelt geen scheidsrechters in voor oefenwedstrijden en toernooien.
Bij het indelen van de scheidsrechters houden zij rekening met de volgende punten: 
• de wedstrijd en verzameltijd van het eigen team van de scheidsrechter.
• andere (coach)taken van de scheidsrechter. Het optreden als vrijwilliger (coach, trainer, commissielid) is geen reden om van de verplichting om te fluiten te worden vrijgesteld.
• het niveau van de scheidsrechter.
• dat ze nooit ingedeeld worden voor wedstrijden van leeftijdsgenoten of oudere leden.
• een evenredige verdeling van het aantal fluitbeurten. Wanneer iemand het leuk vindt, is hij/zij van harte uitgenodigd vaker een wedstrijd te fluiten. Geef dit door aan het wedstrijdsecretariaat. 

Verhindering
Indien een scheidsrechter verhinderd is, regelt deze zelf vervanging. Dit geef je uiterlijk op de vrijdag voor de wedstrijd vóór 18.00 uur per mail door aan het wedstrijdsecretariaat. Deze vervanger moet minimaal dezelfde leeftijdsgroep én hetzelfde niveau kunnen fluiten.
Leden dienen zelf door te geven wanneer er een reden is dat zij structureel niet in staat zijn om te fluiten (uitzonderlijke gevallen, zoals ziektes, blessures enz.). Wanneer zij dit niet doorgeven, is het lid zelf verantwoordelijk voor correcte vervanging en/of zelf fluiten. Bij een langdurige blessure of uitval dient doorgegeven te worden hoe lang dit vermoedelijk gaat duren. Voor wedstrijden die binnen één week na het doorgeven van een dergelijke reden gepland staan, zorgt het lid zelf voor vervanging.